Monika Suchecka Notariusz
ul. Ogrodowa 1/1, 31-155 Kraków
tel. (12) 426 42 03, 446 68 49, 446 60 89

monika.suchecka@kin.pl
Notariusz Monika Suchecka

Czynności notarialne

Do zakresu czynności notarialnych dokonywanych w naszej Kancelarii należą:


•    sporządzanie aktów notarialnych, w tym między innymi:

     •    umowy sprzedaży
     •    umowy przedwstępne
     •    umowy deweloperskie
     •    umowy darowizny
     •    umowy zniesienia współwłasności
     •    umowy działu spadku
     •    umowy spółki
     •    umowy przeniesienia własności nieruchomości
     •    umowy zamiany
     •    akty ustanowienia służebności gruntowych i osobistych
     •    testamenty
     •    umowy majątkowe małżeńskie
     •    umowy o podział majątku wspólnego

•    sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

•    sporządzanie innych czynności notarialnych, w szczególności:

     •    sporządzanie poświadczeń
     •    sporządzanie protokołów (w tym m.in. protokoły Zgromadzeń Spółek, Zebrań Wspólnot Mieszkaniowych)
     •    prowadzenie depozytu dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
     •    sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów
     •    sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów